نایلکس فریزر میلاد سایز 25*35
نایلکس فریزر میلاد سایز 25*35
نایلکس فریزر میلاد سایز 25*35

نایلکس فریزر میلاد سایز ۲۵*۳۵

در انبار

نایلکس فریزر میلاد سایز 25*35

360 عدد در 1 کیلو

فروش به صورت عمده و بیشتر از 25 کیلو میباشد.

هر 1 واحد 1 کیلو می باشد.

18,600تومان