دستکش یکبار مصرف نایلکس میلاد  - 1 کارتن حاوی 100 بسته دستکش
دستکش یکبار مصرف نایلکس میلاد  - 1 کارتن حاوی 100 بسته دستکش
دستکش یکبار مصرف نایلکس میلاد  - 1 کارتن حاوی 100 بسته دستکش

دستکش یکبار مصرف نایلکس میلاد – ۱ کارتن حاوی ۱۰۰ بسته دستکش

در انبار

هر بسته دستکش حاوی ۱۰۰ برگ دستکش یا ۵۰ جفت دستکش می باشد
هر کارتن حاوی ۱۰۰ بسته دستکش می باشد

فروش به صورت کارتنی می باشد.

350,000تومان